Söka bidrag

2020-04-15
Fram till 1 december går det bra att söka bidrag från Stiftelsen Vallerstads Gård. Stiftelsen Vallerstads Gård kan lämna bidrag till "mindre bemedlade jordbrukare" i Västbo, Östbo och Mo härader.
Man kan söka bidrag om man på sina brukningsenheter utför något av nedanstående arbeten:

 

  • nydikning av försumpad mark
  • anläggning av betesvall
  • plantering av gamla kalmarker
  • byggande av skogbilväg
  • byggande av gödselvårdsanläggning

 

Mer information och ansökningshandlingar