Vallerstad gård

Vallerstads Gård i Kärda socken donerades 1943 till bygden genom testamentet från Matilda Johansson. En stiftelse har sedan dess drivit och förvaltat gården. Vallerstad gård moderniserades sent, men är idag en toppmodern jordbruksgård.
Gårdens historia berättar om tider då Vallerstad gård varit säteri, tillhört Kronobergs slott, varit fidekomiss och om att gården en gång spelats bort genom kortspel. Läs mer om arbetet på Vallerstads gård där byggnader vårdas, om vindkraftverk som levererar el, skogsbruk och grustäkt för gårdens husbehov.
Som skogsbrukare kan du än idag söka bidrag genom testamentet från Matilda Johansson.

NyheterInga nyheter