Vallerstad gård

En skånsk slätt i småländsk urskog. Här har stora jordar rensats från sten och idag är gården ett skånejordbruk till utseendet runt Södergården.
Vallerstads gård är idag en av Värnamobygdens modernaste jordbruksgård.

Huvudbyggnaden på Vallerstad, en magnifik träbyggnad från 1874 som bjuder in till herrgårdsmiljö omramad av en tjusig trädgård. Husets rum är varsamt renoverade i gammal stil och skapar herrgårdskänsla. Länsstyrelsen har klassat utemiljön runt huvudbyggnaden som riksintresse.

Festlokal i Herrgårdsmiljö

Bjud in till fest eller föreningsmöte till Vallerstads gård. Här finns nyrenoverad festlokal med kök och serveringsrum för uthyrning. Perfekt för catering. Det finns även ett styrelserum och en salong med herrgårdskänsla. Bilder lokaler

Jordbruket

Idag är Vallerstad ett av Värnamos modernaste jordbruk. Det är en mjölk- och köttproducerande gård med ca 160 kor i lösdrift med två robotar. Här går kor och ungdjur fritt mellan foderbås, bås och gödselränna. På den 140 ha stora jordbruksmarken odlas fram för allt råg, vete, havre och korn. Vallen skördas främst som ensilage. Jordbruket arrenderas av familjen Josephsson sedan 1968.

Skogsbruket

Skogsbruket med sina 1070 ha planeras och drivs av stiftelsens styrelse, som i sin tur tar Södra Skogsägarna som sin förlängda arm. Här arbetar man aktivt med återplantering av trädslag som gran, tall och även försök med andra annorlunda sorter som kustgran tex. Det finns 45 ha lövhägn med lärk, ek, bok, hybridasp och björk på gården fördelat på ett flertal ställen.

Vindkraft

På gården finns två vindkraftverk Mathilda och Gudrun, sedan 2010. Vallerstad Vind AB ägs av en ekonomisk förening och ett aktiebolag. (Se mer under vindkraft)


Utdrag ur boken Vallerstad gård

Huvudbyggnaden på Vallerstad är magnifik träkonstruktion från 1874 .

Den gamla smedjan från 1800-talets mitt ligger inbäddad i
vacker grönska på Vallerstad.

Magasinets vällingklocka på Vallerstads magasin påminner
om gamla tiders hårda slit, en arbetsdag som började fyra
på morgonen och höll på till tio på kvällen. Det var rättarens
arbetsuppgift att ringa i klockan för att kalla samman
gårdsfolket till dagens dagsverke.

Att producera mjölk är inte längre en självklar rättighet,
utan en verksamhet kontrollerad av tjänstemän mer
eller mindre lojala till olika länder och
intresseområden inom EU.

Idag är Vallerstad den enda mjölkproducerande
gården i hela Kärda socken.