Stiftelsen

Testamentet

Ett testamente med en imponerande förmögenhet kommer idag många människor till godo. En lång rad människor och organisationer har fått stöd och bidrag genom Mathilda Johanssons testamente.

Stiftelseurkunden

Vallerstad blev böndernas jord
När Mathilda Johansson 1943 dog testamenterade hon allt de ägde ett stort och omfattande testamente i 16 delar. Hon och hennes man Sven-Anders Johansson hade lämnat en mycket stor förmögenhet efter sig som nu donerades till bygden.

Många fick bidrag

Stora Segerstads lantbruksskola, skogsvårdsstyrelsen, mindre bemedlade barnaföderskor och många andra fick också ett bidrag genom testamentet.

Mo Härad

I testamentets del som gällde Vallerstad fick samtliga kommuner i Östbo och Mo Härad del i, men också till några kommuner i Västbo.

 

Stiftelsen bildades

Med testamentet som stöd bildades en stiftelse med en styrelse som är grunden för gårdens drift idag.

Stiftelsen idag:
Ordf/Kassör: Johan Larsson Reftele, Västbo Härad 
Suppleant: Ulf Magnusson, Reftele, Västbo Härad 
Vice ordf: Sune Toftgård, Skillingaryd, Östbo Härad
Suppleant/Sekr Anna Thorén, Ulås, Östbo Härad
Ledamot: Pär Axelsson, Norra Unnaryd, Mo Härad.
Suppleant: David Stomby, Norra Unnaryd, Mo Härad

Stifelse med suppleanter - Vallerstad Gård

Kontakta oss

Utdrag ur boken om Vallerstad gård

Mina ägande hemman inom Kärda socken, med ett gemensamt namn kallade Vallerstad gård, med därtill hörande torp ger jag med full äganderätt på följande villkor till samtliga kommuner inom Östbo, Västbo och Mo härader.

Vallerstad Gård