Vallerstad Vind  -  Vallerstad Gård

Vallerstadvind blir verklighet

Tragedin en framtidssaga

Vallerstads vindproduktion på Jonasboberget 244 m ö h har inte blivit en besvikelse. Tvärtom har det överträffat alla förväntningar.

Etthundratusen skogskubikmeter skog tog stormarna Gudrun och Per. Nya öppna ytor på ca 300 ha mitt i ett högvindsområde och nytt kapital på 25 miljoner kr i samband med stormen Gudrun 2005, ledde till nya tankar och idéer. Varför inte investera i vindkraft?

Idén föll i god jord och förankrades under 2006 och efter ett långdraget och engagerat arbete invigdes så småningom två vindkraftverk 2010. Det ena verket fick namnet Mathilda efter gårdens ägarinna Mathilda Johansson som en gång testamenterade gården och det andra verket namnet Gudrun för att påminna om januaristormen 2005.

Elproduktionen på Jonasboberget har gett gott resultat och producerat 15 % mer elström än jämförbara verk runt om i södra Sveriges slätt- och kustland. Vallerstad Vind AB och Vallerstad Vind ekonomisk förening ägs äger tillsammans de båda vindkraftverken. Vallerstad Gård är inte delägare i vindkraftverken men har byggt och äger anslutningar som vägar, kranplatser och fundament vilket man får ersättning för och har på så sätt säkrat en god avkastning på investerat kapital inför framtiden.


Utdrag ur boken

Energimyndigheten hade på regeringens uppdrag producerat en vindkarta och det visade sig att Vallerstad låg i ett högvindsområde.

För Vallerstad innebar förlusten av hälften av all skog att skogsbruksplanen reviderades ända ner i grunden.¨'

Vallerstads stiftelse lyckades vända stormen Gudruns härjningar till något mycket positivt som påverkat den lokala synen på förnyelsebar energi.