Underhåll på Vallerstad

2020-11-23
På Vallerstad gård underhåller vi och vårdar byggnader och miljöer. Senaste projekt som vi arbetat med är torpstugan på Peters Lund, dammen vid Kvarntorpet och miljön runt torpet Davidsbo.
Underhåll på Vallerstad

Torpstugan Peters Lund 

Den gamla torpstugan har genomgått en omfattande renovering. Taket har åtgärdats, man har tvättat, målat och tapetserat alla ytor. All inredning har bytts i köket och badrummet. Stugan har länge använts som jaktstuga men finns nu tillgänglig för uthyrning. 

Dammen vid Kvarntorpet

Det har skett en upprustning av dammen vid Kvarntorpet. Bäcken rinner genom hela gården från Rolighetsmossen och ner till dammen som förr drev kvarnen vid Kvarntorpet. 

Det gick åt en stor maskin för att gräva ur dammen och göra i ordning alla intilliggande slänter som totalt omfattar 5000 kvadratmeter. Mitt i dammen finns en liten ö för fågellivet. Där har vi också planterat en Sunes ek.   

På släntvallen mot väster har vi lagt på matjord för att så ängsgräs och några träd är på gång att planteras där. Vår tanke är att det skall bli en fin miljö att besöka med sin kaffekorg.

Torpet Davidsbo

Runt torpet Davidsbo har skog huggits ner. Marken ska nu få bli betesmark. Stubbarna är brutna och kommer att användas till energived. Här har också anlagts ett viltvatten på 5000 kvadratmeter. Betesvallen är också markberedd. 

Vildsvinen

Genom de insatser som gjort har vildsvinens intrång nu lugnat ner sig. Här sker också ett bra samarbete mellan jägare och jordbruksarrendatorn som driver själva gården. Trycket på ökad jakt har gjort nytta.